لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

میترینگ و مانیتورینگ خطوط انتقال فرآورده های نفتی

06

Metering & Monitoring Of Petroleum

میترینگ و مانیتورینگ خطوط انتقال فرآورده های نفتی

جهت اندازه گیری فرآورده های نفتی در خطوط انتقال از قبیل انبارهای ذخیره در معادن، پالایشگاه ها، جایگاه های ساحلی شناورهای دریایی و لوگوموتیوها از دیسپنسر دبی بالا استفاده می گردد.

با استفاده ازاین نوع دیسپنسر که مجهز به فلومیتر نوع پروانه ای می باشد، میتوان علاوه براندازه گیری حجم فرآورده عبوری، کنترل و مانیتورینگ فرآورده عبوری را با استفاده از سامانه دیسپچینگ نازل ها انجام داد.

میترینگ و مانیتورینگ خطوط انتقال فرآورده های نفتی