لوگو داده پرداز انرژی نقش جهان

دستاوردها و مشتری های داده پرداز انرژی

دستاوردهایی که شرکت داده پرداز انرژی نقش جهان به آن دست یافته است

دستاوردهای داده پرداز انرژی

مشتریان ما

شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
نیروی دریایی ارتش
نیروی دریایی ارتش
سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا
سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
شرکت واحد اتوبوسرانی الوند و حومه
شرکت واحد اتوبوسرانی الوند و حومه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
فرآورده های لبنی دامداران
فرآورده های لبنی دامداران
شرکت به آوران سیر رضوان
شرکت به آوران سیر رضوان
شرکت ایرانخودرو
شرکت ایرانخودرو مازندران
گروه صنعتی بهمن دیزل
گروه صنعتی بهمن دیزل
صنایع شهدای مهام پرچین
صنایع شهدای مهام پارچین
کاشی و سرامیک میبد یزد
کاشی و سرامیک میبد یزد
صنایع نیشکر سلمان فارسی
صنایع نیشکر سلمان فارسی
آبفای قم
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان
سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان
جهاد خودکفایی ارتش
جهاد خودکفایی ارتش
صنایع نیشکر دهخدا
شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر